L2 VPN (Metro MAN & Intercity MAN)

Градски и Междуградски MAN порт

ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА

Услугата свързва минимум два обекта на клиента(Point to Point) или повече обекти на клиента(Point to Multi-Point & Multipoint-to-Multipoint). В обектите инсталираме активно оборудване (CPE) с Ethernet порт с 100M, 1G или 10G интерфейс. МАN портовете в обектите на клиента се реализират чрез полагане на оптични кабели свързващи обектите Ви с най-близките точки от оптичната MAN мрежа на Global Systems®. Свързаността между Вашите портове става прозрачно през MAN мрежата на Global Systems® на възможно най-ниско L2 ниво. Трафика НЕ минава през интернет! Капацитета е гарантиран, качеството е безкомпромисно. Всички елементи в опорната MAN мрежа на Global Systems® са защитени и БЕЗ единична точка на отказ(SPF).

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

 • Срок за изграждане до 5 дни.
 • 100% гарантиран и симетричен капацитет за всеки клиентски порт.
 • Ethernet интерфейс по стандарт IEEE 802.3.
 • Висока наличност на услугата, със споразумение за ниво на техническо обслужване с наличност до 99.9%.
 • Лесно скалируем капацитет от 100Mbps до 10Gbps.
 • Времезакъснения (Frame Delay) <1ms за Метро услуги.
 • Загуба на пакети (Frame Loss) < 0.01% за Метро услуги.
 • Вариация на времезакъснението (Frame Jitter) <1ms за Метро услуги.
 • Стандартен MTU size - 1540, възможен до MTU 9000.
 • L2 Ethernet услуга с гарантиран QoS от край до край.

ПОДДРЪЖКА

 • Незабавна реакция при деградация на качеството на услугите.
 • Денонощно обслужване от личен акаунт мениджър с технически и търговски опит, отговорен за цялостната комуникация с Вас и с грижата за Вашите нужди.
 • 24/7/365 техническа поддръжка от висококвалифицирани инженери.
 • 24/7/365 проактивно наблюдение на работните параметри на услугите Ви.
 • Мрежови инженер, персонално отговарящ за ползваните от Вас услуги.
 • Достъп до графики за всички оперативни параметри на услугите.
 • Споразумение за ниво на техническо обслужване (SLA) 99.9%.
 • “Trouble Ticket” система за класифициране на технически проблеми.Получаване на номер и уведомление на всеки етап, до отстраняване на техническа неизправност.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УСЛУГАТА

Услугите са насочени към телеком оператори, бизнес и корпоративни клиенти с обекти в страната и чужбина, които използват общи информационни ресурси. Те получават гарантиран и защитен пренос на данни, вътрешнокорпоративен телефонен трафик, централизиран достъп до интернет....

 • Услугата L2 VPN е подходяща за всички компании, които държат мрежовата администрация и сигурността да бъдат под техен контрол
 • Услугата L2 VPN е подходяща за всички компании които използват L3 VPN (IP VPN) и желаят да увеличат качеството, пропускателната възможност и надеждността на Виртуалната си Частна Мрежа.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ GLOBAL SYSTEMS?

 • Global Systems Ви предлага ценово ефективни решения с незначителни първоначални и експлоатационни разходи.
 • Global Systems има 20 години доказан опит в предлагането на преноси на данни, което Ви гарантира високо качество на услугите.
 • Global System не е виртуален телеком, а оператор на кабелна мрежа.
 • Global Systems предлага услугите си по собствена оптична мрежа. Ние отговаряме за всички елементи на мрежата, както по време на изграждаждане така и в периода на експлоатация.
 • Мрежата на компанията е напълно защитена(резервирана) на база оборудване и маршрути.
 • Global Systems предоставя услугите си по пренос на данни практически на всички български и международни телекоми.
 • Global System предлага услуги извън територията на страната, чрез мрежите на доказали се международни телекоми с който работим от десетки години.
 • Предлагаме решения до ключ с светкавични активация и модификций.
 • Разбираме, че интернет е критичен и важен за Вас. Стандартното ниво на наличност на и услугите, предоставяни от Global Systems е >99.9%. Ако не успеем да го спазим, по SLA отговаряме финансово пред Вас.