КОРПОРАТИВЕН И БИЗНЕС ИНТЕРНЕТ

ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА

Услугата осигурява свързаност до Интернет през ISO OSI Layer-3 Интернет протокол v.4 (IPv4) или интернет протокол v.6 (IPv6). В обектите на клиентите инсталираме активно оборудване (CPE) с Ethernet порт с 100Mbps, 1Gbps или 10Gbps интерфейс. Портовете в обектите на клиента се реализират чрез полагане на оптични кабели свързващи Ви с най-близките точки от оптичната MAN мрежа на Global Systems®. Свързаността между Вас и глобалния интернет става през MAN мрежата на Global Systems®. Капацитета е гарантиран, качеството е безкомпромисно. Всички елементи в мрежата на Global Systems® са защитени и БЕЗ единична точка на отказ(SPF). Често клиента надгражда услугата КОРПОРАТИВЕН И БИЗНЕС ИНТЕРНЕТ с надеждна и комплексна защита от DDoS атаки от Global Systems®.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

 • Срок за изграждане до 5 дни от проучване до активация.
 • 100% гарантиран и симетричен капацитет за всеки клиентски порт.
 • Ethernet интерфейс по стандарт IEEE 802.3.
 • Висока наличност на услугата, със споразумение за ниво на техническо обслужване с наличност до 99.9%.
 • Лесно скалируем капацитет от 100Mbps до 10Gbps обикновено в рамките на деня.
 • Поддръжка на BGPv4 или статичен рутинг
 • Времезакъснения (Frame Delay) <1ms за Метро услуги.
 • Загуба на пакети (Frame Loss) < 0.01% за Метро услуги.
 • Вариация на времезакъснението (Frame Jitter) <1ms за Метро услуги.
 • Стандартен MTU size - 1540, възможен до MTU 9000.

ПОДДРЪЖКА

 • Незабавна реакция при деградация на качеството на услугите.
 • Денонощно обслужване от личен акаунт мениджър с технически и търговски опит, отговорен за цялостната комуникация с Вас и с грижата за Вашите нужди.
 • 24/7/365 техническа поддръжка от висококвалифицирани инженери.
 • 24/7/365 проактивно наблюдение на работните параметри на услугите Ви.
 • Мрежови инженер, персонално отговарящ за ползваните от Вас услуги.
 • Достъп до графики за всички оперативни параметри на услугите.
 • Споразумение за ниво на техническо обслужване (SLA) 99.9%.
 • “Trouble Ticket” система за класифициране на технически проблеми.Получаване на номер и уведомление на всеки етап, до отстраняване на техническа неизправност.

ПРЕДИМСТВА НА УСЛУГАТА

 • Global Systems® предоставя услугите през собствени оптични трасета включително и последната миля, изпълнени съгласно международните стандарти.
 • Global Systems® притежава и оперира напълно резервирана мрежа и оборудване. Всички възли от MAN мрежата са свързани с минимум две оптични трасета с цел 100% отказоустойчивост.
 • Напълно гарантиран, несподелен капацитет само за Вас. Вие получавате собствена свързаност, която използвате независимо от потреблението на останалите клиенти.
 • Денонощно на разположение са специалисти, които започват работа при забелязване на отклонение в качеството на предоставяните услуги преди сигнал от ваша страна.
 • RIPE администриране - Global Systems® в качеството си на LIR (Local Internet registry) може да заяви в RIPE-NCC и да ви предостави Номер на автономна система или IPv.4 и IPv.6 адресно пространство.
 • Защита от DDoS атаки - Global Systems® ви предоставя надеждна и комплексна защита от DDoS атаки. Ние предлагаме решение за защита през облачна платформа, специализирано хардуерно оборудване или комбинация от двете.
 • Защитеност на услугата - Global Systems® предоставя защитеност на вашата услуга, като осигурява резервна свързаност до обекта Ви.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УСЛУГАТА

Потребители на услугата са телеком оператори, бизнес и корпоративни клиенти с обекти в страната и чужбина. Услугите отговарят на нуждите Ви от защитен, напълно гарантиран и несподелен капацитет. Вие получавате собствена симетрична свързаност, която използвате независимо от потреблението на останалите клиенти. Услугата е “по мярка” за всеки бизнес, който е силно зависим от комуникациите си и би загубил приходи при влошена или липсваща услуга.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ GLOBAL SYSTEMS?

 • Global Systems® Ви предлага ценово ефективни решения с незначителни първоначални и експлоатационни разходи.
 • Global Systems има 20 години доказан опит като комуникационен оператор, което Ви гарантира високо качество на услугите.
 • GLobal Systems® НЕ е виртуален телеком, а оператор на кабелна мрежа.
 • Global Systems® предлага услугите си по собствена оптична мрежа. Ние отговаряме за всички елементи на мрежата, както по време на изграждаждане така и в периода на експлоатация.
 • Мрежата на компанията е напълно защитена(резервирана) на база оборудване и маршрути.
 • Global Systems предоставя услугите си по пренос на данни практически на всички български и международни телекоми.
 • Global Systems предлага услуги извън територията на страната, чрез мрежите на доказали се международни телекоми с който работим от десетки години.
 • Предлагаме решения до ключ с светкавични активация и модификций.
 • Разбираме, че интернет е критичен и важен за Вас. Стандартното ниво на наличност на услугите, предоставяни от Global Systems е >99.9%. Ако не успеем да го спазим, по SLA отговаряме финансово пред Вас.