ВИРТУАЛНИ ЧАСТНИ МРЕЖИ ( VPN )

ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТA

Global Systems® изгражда и поддържа виртуални частни мрежи, базирани изцяло на IP протокол (IP VPN) посредством хардуер и софтуер. Изграждането и поддръжката на виртуална частна мрежа е най-ефективното и бързо решение за изграждане на директна свързаност между офиси на клиента, разположени в различни части на населено място в единна корпоративна мрежа, и същевремено осигуряващо напълно прозрачна свързаност между тях. Услугата предоставя на потребителя възможността за гарантиран и защитен пренос на данни, централизиран достъп до Интернет, вътрешнокорпоративен телефонен трафик, видеотрафик и приложения от по-високо ниво. За реализиране на услугата IP VPN L3 във всеки офис на клиента се инсталира рутер Juniper SRX 110. Услугата е подходяща за корпоративни клиенти, разполагащи с географски отдалечени офиси, които искат да използват общ или централизиран информационен ресурс.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

• Обединяване на отдалечени офиси в обща мрежа • Приоритизация на трафика според нуждите на клиента • Криптиране на данни • MPLS/IPVPN решение работещо едновременно с версии IPv6 и IPv4 на на един и същи порт в един и същи VPN • Абсолютен контрол върху информационните канали на компанията • Гъвкавост на предлаганата услуга – лесна и бърза промяна на нейните параметри (скорост,интерфейс, топология), посредством логическа преконфигурация • Услугата се предоставя чрез оптичен пренос, гарантиращ високоскоростния обмен на данни, глас, видео и др.

ПОДДРЪЖКА

• Денонощна техническа поддръжна от висококвалифицирани специалисти • Осигурен денонощен мониторинг (работещ в режим 24/7/365) на натовареността, производителността и работоспособността на клиентските услуги. • Цялостоно поемане в управлението на Вашата мрежа - управление WAN рутери, инсталиране, конфигуриране, мониторинг, поддръжка и техническа експертиза • Система за класифициране на технически проблеми: издаване на “Trouble Ticket Numbers”- получаване на номер и уведомление за всяка техническа неизправност, с проследяване процеса до неговото разрешаване. • Незабавно време за реакция при техническа неизправност • Гарантирани параметри за качество на услугата: загуба на пакети, Jitter, времезакъснения и др. със споразумение за ниво на техническо обслужване в 99,9 % от времето • Професионален мрежов дизайн на IP виртуалната мрежа на клиента

ПРЕДИМСТВА НА УСЛУГАТА

Виртуалната частна мрежа, Ви предоставя следните предимства и възможности: • Приоритизацията на различните видове трафик позволяваща безпроблемна работа на важни бизнес приложения (ERP, CRM, финансово-счетоводен мрежови софтуер, e-mail) със значително подобряване контрола на фирмената комуникация • Свързване на Вашите отдалечени офиси или отдалечени работни места в обща мрежа • Гарантирана сигурност при преноса на информация през интернет • Централизирано управление на трафика • Създаване на една обща мрежа - използване на общи информационни услуги • Външен достъп до корпоративната мрежа само от оторизирани лица

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УСЛУГАТА

Услугите са предназначени за бизнес клиенти, които разполагат с повече от един офис, имат нужда от свързаност с партньорски офиси или имат отдалечени работни места. Високото ниво на кодиране на данните при VPN услугата гарантира сигурността на изградената връзка и достъп до корпоративната мрежа само на оторизирани лица. Обединяването на всички офиси на една компания в единна виртуална частна мрежа отваря множество възможности пред нея, предлагащи бързо и лесно внедряване на нови информационни системи и нови оптимизирани процеси на работа.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ Global Systems®?

Global Systems® e доказано надежден доставчик, предлагащ  ефективни и надеждни услуги с отзивчиво обслужване на клиенти Обслужване от акаунт мениджър, отговорен за цялостната комуникация с клиента Техническа поддръжка от висококвалифицирани специалисти Споразумение за ниво качество на облужване (SLA) 99,9% 24/7/365 наблюдение на връзката на клиента Система за класифициране на технически проблеми: издаване на “Trouble Ticket Numbers”- получаване на номер и уведомление за всяка техническа неизправност, с проследяване процеса до неговото разрешаване.