ОСИГУРЯВАНЕ НА СВЪРЗАНОСТ С ДЕЙТА ЦЕНТРОВЕ

ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА

Услугата е подходяща за корпоративни клиенти, възнамеряващи да разположат оборудване в един или повече дейта центъра на територията на гр. София. Посредством комутаторите на Global Systems® във всеки един център за данни в столицата и високоскоростните дублирани оптични връзки между тях, оборудването на клиентите може да бъде свързанo практически веднага и с гаранция за наличност на услугата над 99.9% на месечна база.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

• Наличие на свързаност на Global Systems® до всички дейта центрове в София • Над 400 км. оптични линии на територията на София • Оптични кабели с голям капацитет (брой влакна) • Ниско ниво на затихване на линиите • Денонощно техническо обслужване на трасетата • Удобно и достъпно разположени точки на терминиране • Висока степен на надежднос

ПОДДРЪЖКА

• Известяване за проблеми, регистрация и препоръка за разрешаването им • Висока квалифицираност на кадрите обслужващи и поддържащи колокираното оборудване - гарантирано разговаряте с някой, който разбира Вашите нужди • Споразумение за наличност и качествено ниво на обслужване за всички предлагани услуги - (Service Level Agreement) 99,9 %

ПРЕДИМСТВА НА УСЛУГАТА

• Възможност за пренос на огромни по обем данни към и от вашите сървъри в реално време. • Оптични кабели с голям капацитет (брой влакна) • Ниско ниво на затихване на линиите • Денонощно техническо обслужване на трасетата • Удобно и достъпно разположени точки на терминиране

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УСЛУГАТА

Услугата е подходяща за всички клиенти, които желаят да имат сигурна и защитена връзка до всички по-големи дейта центрове на територията на гр.София и искат да осъществяват голям по обем пренос на данни от и до тях.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ Global Systems® ?

Наличие на свързаност на Global Systems® до всички дейта центрове в София. Удобни и достъпно разположени точки на терминиране. Незабавно свързване. Максимална надеждност и гъвкавост на капацитета и разходите. 24/7/365 техническа подрръжка и експертна помощ за конфигурация от най-високо ниво. Споразумение за ниво качество на облужване (SLA) 99,9%. Дългогодишният опит на мрежовите инженери на Global Systems в проектирането, изграждането, конфигурирането и поддръжката на телекомуникационни решения