DARK FIBER  “Тъмни Влакна”

ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА

Услугата “тъмно влакно” от Global Systems представлява пасивен оптичен транспорт между две точки, без използване на активно оборудване. Изпълнява се експресно чрез едно или няколко оптични влакна от собствената оптична мрежа на Дружеството.

 

За клиентите които държат на Върховна отказоустойчивост предлагаме основен и резервен маршрут без общи точки на отказ. (SPF)

 

Global Systems се заема с проектирането, изграждането и поддръжката на услугата от край до край, като Ви дава избор между два принципни варианта:

 

 • Global Systems предоставя, инсталира и конфигурира и поддържа необходимото Ви оборудване в крайните точки на линията спрямо Вашите изисквания за тип на Интерфейса.
 • Вие избирате, инсталирате и поддържате оборудването сами или с наша помощ.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

 • Физическите параметри на оптичното влакно отговарят на препоръки на ITU-T – G.652 за тип SMF (Single Mode Fiber) и G.671 за характеристиките на предаване на пасивните оптични компоненти (кабел, ODF, конектори и др.)
 • Максимално затихване не по-голямо от 0.25 dB/km при дължина на вълната 1550 nm и 0.4 dB/km при дължина на вълната до 1310 nm
 • Хроматична дисперсия не по-голяма от 18 ps/nm.km при дължина на вълната на 1550 nm и до 3.5 ps/nm*km при дължина на вълната до 1310 nm

Fiber

ПОДДРЪЖКА

 • Услугата се предоставя на клиента след приемателен тест, удостоверяващ параметрите на оптичните влакна.
 • Измерванията се извършват с помощта на измервателен уред – OTDR (optical time- domain reflectometer).
 • Измерванията се правят при дължина на вълната 1550 и 1310 nm., а получените рефлектограми са част от приемателния протокол
 • Наблюдение и аварийно възстановяване на влакното при повреда с време на реакция при повреда на влакното (Cable cut) - до 30 мин. Средно време за отстраняване на повреда (Cable cut) - 270 мин.
 • Гаранция на предлаганата услуга със споразумението за качествено ниво на обслужване SLA - (Service Level Agreement) 99,9 % с реална финансова отговорност от наша страна.

ПРЕДИМСТВА НА УСЛУГАТА

 • Сигурност и надеждност на услугата - клиентът получава под наем оптични влакна от собствената оптичната мрежа на Global Systems с най-висока надеждност
 • Наличието на тъмно влакно открива възможности за пренос на информация между две точки със скорост над 45 000 Mbit/s
 • Възможност да упражнявате пълен контрол върху капацитета и функционалността на мрежата Ви
 • Клиентски решения: Благодарение на квалифицирания технически персонал и гъвкавостта на Global Systems, можем да Ви осигурим специфично решение за Вашите нужди - резервираност на линиите по точно установени от Вас маршрути на трасетата
 • Цялостни решения: Global Systems, може да ви предостави цялото съпътстващо комуникационно оборудване, както и консултация при избор на такова.
 • Денонощно техническо обслужване на трасетата

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УСЛУГАТА

 • Услугата е предназначена за корпоративни клиенти и доставчици на услуги, за които скоростта, надеждността и независимостта на обмен на информация е от ключово значение.
 • За клиенти, които имат необходимост от 100 % директна свързаност, не преминаваща през активно оборудване и максимална защита на бизнес информацията от непозволен достъп и външна злоупотреба.
 • Възможност да се средоточите върху бизнес целите си, а ние да се погрижим за Вашата телекомуникационна инфраструктурата!

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ Global Systems ?

 • Global Systems е основен доставчик на оптичен пренос, посредством тъмни влакна на българския пазар
 • DARK Fiber оптичния пренос от Global Systems e напълно автономен и не включва подизпълнители или посредници, при ползването на които се влияе не само цената, но и бързината на обслужване
 • Акаунт мениджър персонално отговарящ от изграждането до поддръжката на Вашите услуги
 • Техническа поддръжка от висококвалифицирани мрежови инженери 24/7/365
 • Конфигуриране на техническото оборудване
 • Възможност за избор от страна на клиента на скорост, тип на интерфейс и др.
 • Широко покритие на Dark Fiber мрежата
 • Възможности за комплексни услуги: свързаност до водещи в бранша дейта центр